Друк

Інші матеріали

 • Біла книга. Політика розвитку МСП в Україні

  02.10.2015
  Безкоштовно

  bila_knyha_cover 

  Біла книга – це документ політики. Цей документ містить урядове бачення проблеми, яку має вирішити Уряд, та стратегічних підходів до її розв’язання. Визначення проблеми фактично показує, що саме та чому планує вирішити Уряд. Важливим елементом цього документа є також постановка запитань, на які сьогодні немає відповідей. Перелік таких питань дає можливість більш точно визначити можливості вирішення «центральної» проблеми, якій присвячена Біла книга.

  Виклад матеріалу побудовано таким чином. У вступі обґрунтовано необхідність розробки державної стратегії розвитку МСП та сформульовано її цілі. Розділ 1 містить опис основних економічних характеристик МСП та їхньої ролі в економіці. Цей опис має важливе значення для адекватного розуміння об’єктивних можливостей та напрямків впливу держави на умови та чинники розвитку МСП. Завершується Розділ загальною характеристикою змісту, механізмів та інструментів політики розвитку МСП. Розділ 2 присвячено аналізу стану та тенденціям розвитку МСП в Україні. Цей аналіз дає досить повне уявлення про особливості сектору МСП в Україні, яке має бути враховано при розробці політики сприяння розвитку МСП та оцінюванні її ефективності. У Розділі 3 викладено комплексне бачення політики розвитку МСП. Акцент зроблено на цілях, меті та завданнях політики, індикаторах досягнення основних цілей та виконання поставлених завдань. Мова йде, фактично, про концептуальні засади політики розвитку МСП. Розділ 4 є продовженням Розділу 3, оскільки в ньому висвітлюються засади та принципи урядової політики щодо МСП. При розробці будь-якої секторальної політики слід обов’язково враховувати її зв’язок з іншими політиками. Саме ці питання розглядаються в Розділі 5. При цьому, йдеться як про вплив різних політик на розвиток МСП як сектору, так і роль МСП в їх реалізації. Розділ 6 містить опис інструментів політики розвитку МСП, якими потрібно та можна скористатись в Україні. Для кращого розуміння «можливостей» того чи іншого інструменту наводяться приклади світового досвіду сприяння розвитку МСП. У Розділі 7 представлено бачення того, якою має бути інституційна інфраструктура розвитку МСП. Мова йде про дві складові такої інфраструктури: інститути розробки та реалізації політики та інфраструктуру розвитку МСП як економічних агентів.

  Біла книга «Політика розвитку МСП в Україні підготовлена в рамках програми Агентства США з міжнародного розвитку «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) на замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Програма USAID ЛЕВ впроваджується консорціумом на чолі з МБО «Фонд Східна Європа» в партнерстві з ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», ГО «Центр соціально- економічних досліджень «CASE Україна» та ГО «Київський економічний інститут».

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua