Друк

Просування реформ в регіони

rfr_logo

Просування реформ в регіони

Мета:

Посилення підтримки та тиску громадськості задля здійснення проєвропейських реформ в Україні шляхом активізації участі та залучення широкого кола суб'єктів громадянського суспільства з регіонів у обговорення тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг та адвокацію імплементації Угоди про асоціацію.

Завдання:

 • збільшення участі широкого кола суб'єктів громадянського суспільства (ГС) у обговоренні питань, пов’язаних із ЄС, із особливою увагою до моніторингу та адвокації імплементації Угоди про асоціацію (УА);
 • зміцнення спроможності суб'єктів ГС відстежувати, оцінювати вплив та підтримувати реформи, пов’язані із УА;
 • суттєве посилення ролі регіональних ЗМІ у адвокації реалізації секторальних реформ відповідно до УА;
 • суттєве посилення ролі та візуального представлення громадянського суспільства у просуванні реформ та їх оцінці на національному та регіональному рівнях через потужну медіа- платформу.

Результати:

 • розширена участь різних суб'єктів ГС у моніторингу та адвокації імплементації УА
  зміцнена спроможність суб'єктів ГС відстежувати, оцінювати вплив та підтримувати реформи, пов’язані із УА
 • посилена роль регіональних ЗМІ у адвокації імплементації УА
 • подальший розвиток потужної медіа- платформи із особливою увагою до питань
  просування реформ та їхньої оцінки на національному та регіональному рівнях

Замовник проекту/фінансування: 

Європейський Союз

Грантові конкурси проекту:

 • Постійний конкурс грантів «ЗМІ за проєвропейські зміни в Україні» (детальніше)
 • Постійний конкурс грантів для ОГС «Громадськість за проєвропейські зміни в Україні» (детальніше)

 


 

Список грантових проектів:

 

Школа європейської журналістики Porto-franko

Виконавець: ТОВ  «Летописец-XXI» (м. Одеса)                             

Термін виконання: грудень 2016 – травень 2017

Мета проекту: Інформувати населення про успішність реформ і позитивні аспекти Угоди з ЄС. Активізувати громадськість до висвітлення тем європейських реформ в Одесі і області.

http://porto-fr.odessa.ua/

 

Інформаційно-адвокаційна кампанія "Кожен день - ближче до ЄС"

Виконавець: ГО «Люстраційна Антикорупційна рада Придніпров`я» (м. Дніпро)        

Термін виконання: грудень 2016 – липень 2017

Мета проекту: Збільшення відсотку жителів Дніпропетровської області, які підтримують інтеграцію до ЄС та розділяють європейські цінності, популяризація європейських практик організації суспільного та побутового життя, а також адвокація запровадження на місцевому та регіональному рівнях секторальних реформ відповідно до УА.

http://www.litsa.com.ua  

 

ЄвроГід

Виконавець: ГО «Слобідський Край» (м. Харків)           

Термін виконання: січень – червень 2017

Мета проекту: Посилення підтримки громадськості проєвропейських реформ в Україні шляхом обговорення тем, пов'язаних з ЄС, пояснення суті проєвропейських реформ в Україні з урахуванням регіонального контексту та інтересів аудиторії Харківської області. Підвищення рівня знань та професійного потенціалу журналістів задля якіснішого та збалансованішого висвітлення тематики проєвропейських реформ в медіа.

www.slk.kh.ua

 

Збільшення поінформованості жителів Чернігівщини про процеси євроінтеграції шляхом всебічного висвітлення у ЗМІ регіону

Виконавець: Чернігівська міська молодіжна ГО «Освітній центр Ініціатива» (м. Чернігів)        

Термін виконання: січень – вересень 2017

Мета проекту: Підвищення інформованості жителів Чернігівщини  на тему європейської інтеграції та впровадження Угоди про асоціацію України з ЄС. Що здійснюватиметься через  продукування та поширення  контенту:  інформаційного,  аналітичного та  соціального напрямку, пов’язаного  з євроінтеграцією.

www.pik.cn.ua

 

Інтерактивна платформа "Голос громад"

Виконавець: ТОВ  «ТV-4» (м. Тернопіль)                           

Термін виконання: лютий-липень 2017

Мета проекту: Сприяти поінформованості українців щодо проведення в державі демократичних та економічних проєвропейських реформ, головна мета яких - перетворення України на вільного та рівноправного члена демократичної європейської та світової спільноти. Сприяти розвитку активності громадянської позиції українців, вихованню зацікавлених членів громад, які матимуть глибоке розуміння того, що від їх конкретних дій чи бездіяльності, конкретних справ буде залежати впровадження проєвропейських реформ та в результаті якість життя кожної громади.

http://tv4.te.ua/

 

Освітньо-моніторингова програма «Молодь – рушійна сила реформ»

Виконавець: Коаліція молодіжних громадських організацій Черкаської області «Молода Черкащина» (м. Черкаси)            

Термін виконання: лютий 2017 – січень 2018

Мета проекту: Посилення спроможності молодих активістів Центральної України щодо тиску на місцеву владу задля здійснення імплементації проєвропейських реформ в частині боротьби з корупцією та залучення громадян в процеси прийняття рішень. Досягнути цього планується шляхом навчання політичної грамотності та діалогу, проведенню моніторингових та адвокаційних кампаній в 4-х областях: Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській.

http://mck.org.ua/cvu_uk/

 

Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу: оцінка економічних реформ в регіонах України на шляху до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС

Виконавець: ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень» (м. Чернігів)  

Термін виконання: лютий 2017 – січень 2018

Мета проекту: Сприяти покращенню тенденцій економічного розвитку в регіонах України в контексті імплементації економічної частини Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і запровадження Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС шляхом проведення оцінки ефективності реалізації економічних політик регіональними органами влади та самоврядування через використання інтегрального Індексу Євроінтеграційного Економічного Поступу та впровадження результатів проектних досліджень на практиці.

www.pfirs.org

 

Інформаційна підтримка реформування місцевого самоврядування

Виконавець: Кіровоградське обласне об'єднання громадян «Інститут соціокультурного менеджменту» (м. Кропивницький)            

Термін виконання: лютий 2017 – січень 2018

Мета проекту: Сприяти імплементації реформи децентралізації в Україні відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС шляхом підвищення компетентності місцевих лідерів в цих питаннях і поліпшення інформованості громадян щодо цілей, завдань і перспектив об'єднаної територіальної громади.

www.lacenter.org.ua, www.lac.org.ua

 

 Просування проєвропейських реформ в Донецькій та Луганській областях

Виконавець: ГО «Донецький молодіжний дебатний центр» (м. Київ)               

Термін виконання: лютий – жовтень 2017

Мета проекту: Залучення представників місцевої влади, журналістів та громадських активістів до просування проєвропейських реформ через підвищення їхнього рівня поінформованості з питань євроінтеграції, переваг співпраці з ЄС, зобов'язань, що взяла на себе Україна, підписавши Угоду про асоціацію.

www.cent.dn.ua

 

Угода про асоціацію з ЄС - можливості для відповідальної мобільності громадян

Виконавець: ГО «Європа без бар’єрів» (м. Київ)           

Термін виконання: лютий – жовтень 2017

Мета проекту: Сформувати у громадян України правосвідоме ставлення до подорожування і перебування в ЄС через інформування про умови та можливості мобільності в рамках Угоди про асоціацію.

http://europewb.org.ua/

 

Сільська освітня новація - надійна європейська інтеграція

Виконавець: ГО «Інформаційно-освітній центр «Імпульс» (м. Сколе Львівської області)        

Термін виконання: лютий 2017 – січень 2018

Мета проекту: Сприяти підвищенню доступного інформування сільських жителів Сколівщини про аспекти та переваги Угоди про асоціацію Україна-ЄС шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів через співпрацю влади-громади-ЗМІ.

 

Створення умов  з підготовки якісного контенту з євроінтеграційної  тематики для регіональних ЗМІ східного, південного, північного регіонів України

Виконавець: ГО «Ужгородський прес-клуб» (м. Ужгород)      

Термін виконання: березень – грудень 2017

Мета проекту: Створити умови для підготовки якісного контенту з євроінтеграційної тематики, використовуючи українські приклади та закордонний досвід. Контент буде системно поширюватися у ЗМІ східних, південних, північних та західних регіонів України та висвітлювати найбільш важливі моменти відносин Україна-ЄС, передусім практичну реалізацію реформ.

http://pressclub.uz.ua/

 

Край контрастів. Шлях до Європи

Виконавець: ТОВ «ТРК Херсон Плюс» (м. Херсон)       

Термін виконання: березень 2017 – лютий 2018

Мета проекту: Створити цикл телепрограм, який може не лише показати «ЯК», а й стати «відео посібником» європейської співпраці для херсонців, GPS-навігатором у просуванні успішного бізнесу на ринки ЄС. Ми доведемо: «Шлях до Європи – це шлях до успіху».

http://khersontv.com/

 

#EUROZP

Виконавець: ТОВ «Радіостанція «Великий Луг» (м. Запоріжжя)            

Термін виконання: березень 2017 – лютий 2018

Мета проекту: Моніторинг та адвокація впровадження угоди про асоціацію на регіональному рівні. Роз’яснення регіональних аспектів реформ та регіональних аспектів євроінтеграції.

http://www.inform.zp.ua/ 

 

Громади проти корупції: створення історій успіху в запобіганні конфлікту інтересів на місцевому рівні

Виконавець: ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» (м. Чернівці)              

Термін виконання: квітень 2017 – березень 2018

Мета проекту: Ініціювання громадського та медійного тиску задля неухильної імплементації законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів у Чернівецькій міській раді та комунальних підприємствах міста Чернівців, а також поширення успішних практик боротьби з корупцією на місцевому рівні для сприяння належному виконанню Порядку денного асоціації Україна – ЄС.

http://democracylab.org.ua

 

Антикорупційна школа

Виконавець: ГО «Спільнота львівської бізнес-школи» (м. Львів)          

Термін виконання: квітень 2017 – лютий 2018

Мета проекту: Зниження рівня корупції на локальному та загальнодержавному рівнях шляхом підготовки кваліфікованих кадрів антикорупційної сфери.

http://lvbs.com.ua/

 

Інформування жителів українського Приазов’я про європейську інтеграцію України

Виконавець: ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВ-7» (м. Маріуполь)              

Термін виконання: квітень – вересень 2017

Мета проекту: Сприяти посиленню поінформованості жителів українського Приазов’я про європейську інтеграцію України на місцевому рівні шляхом підготовки та поширення відповідних інформаційних матеріалів.

http://tv7.com.ua

 

Висвітлення  регіонального аспекту проєвропейських реформ у Рівненській області в ефірі ТРК «Сфера-ТВ»

Виконавець: ПП ТРК «Сфера-ТВ» (м. Рівне)     

Термін виконання: квітень 2017 – березень 2018

Мета проекту: Підвищення обізнаності мешканців Рівненщини про вплив Угоди про асоціацію з ЄС на розвиток регіону, проєвропейські реформи, їх втілення на місцях та роль у житті області.

www.sfera-tv.com.ua

 

Інформаційна підтримка впровадження стандартів ЄС щодо безпеки продуктів харчування в сільськогосподарському секторі

Виконавець: Одеське обласне агентство реконструкції та розвитку (м. Одеса)           

Термін виконання: травень 2017 – грудень 2017

Мета проекту: Сприяти підвищенню обізнаності малих виробників сільськогосподарської продукції та місцевих органів влади щодо європейських стандартів безпеки харчових продуктів.

www.orard.od.ua

 

Відкриті бюджети 5 громад Сумської області

Виконавець: ГО «Бюро аналізу політики» (м. Суми)   

Термін виконання: травень 2017 – квітень 2018

Мета проекту: Покращити рівень співпраці громадськості, ЗМІ та органів місцевого самоврядування, підвищити спроможність інститутів громадянського суспільства впливати на процеси прийняття рішень у 5 громадах Сумської області шляхом підготовки не менше 60 місцевих експертів-активістів та розробки ними пропозицій (і їх лобіювання) по використанню місцевих ресурсів, для фінансування у 2018 році видаткової частини бюджетів громад.

http://politanalityk.com/

 

Моніторинг та сприяння впровадженню політики енергоефективності та енергозбереження в Івано-Франківській області

Виконавець: ГО «Бюро розвитку, інновацій та технологій» (м. Івано-Франківськ)      

Термін виконання: червень 2017 – травень 2018

Мета проекту: Шляхом аналізу діяльності органів влади в сфері енергоефективності та енергозбереження і порівняння з стандартами ЄС, відображеними в УА та Плані заходів на виконання УА, виявити проблемні питання, над вирішенням яких працювати через діалог з органами влади та просвітницько-інформаційну роботу з молоддю та людьми пенсійного віку на базі ресурсів Наукового містечка «Нова енергія» ІФНТУНГ.

www.gobrit.org.ua

 

Погляд із регіонів: імплементація Угоди про асоціацію у сфері довкілля

Виконавець: ГО «Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» (м. Львів)    

Термін виконання: червень 2017 – травень 2018

Мета проекту: Сприяти залученню та врахуванню інтересів громад на рівні регіонів в процесі імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з питань охорони довкілля.

www.rac.org.ua

 

Проєвропейська свідомість сільських громад – шлях реформування країни

Виконавець: ГО «Всеукраїнська Демократична дія» (м. Київ)

Термін виконання: червень 2017 – березень 2018

Мета проекту: Налагодження публічної дискусії та діалогу щодо імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС в частині впровадження європейських стандартів ведення бізнесу у сільських громадах та фермерських господарствах, активізація участі аграріїв шляхом проведення 3-х Громадських студій за участю представників сільських громад, ЗМІ, місцевої влади та фермерів Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.

http://demaction.org.ua

Powered by

Activemedia
© 2010
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01030 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kiev.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua