Друк

Наукові матеріали

 • 25.10.2002

  Система оподаткування сільського господарства України після 2004 року

  (Код:18)

  Не секрет, що Україна успадкувала занадто викривлену економіку від Радянського Союзу зі штучно встановленими цінами, неефективними підприємствами, непрактичною законодавчою базою і великою кількістю економічних та адміністративних бар'єрів для обміну ідеями, технологіями та стандартами. В такій економіці податкова система не була розрахована на стимулювання економічного зростання та розподіл доходів і багатства, мінімізуючи при цьому втрати економічної ефективності. Податкова система була більше інструментом розподілу ресурсів між підприємствами та їхньої продукції. Тому з початку переходу економіки України від плану до ринку, реформа системи оподаткування була надзвичайно важливим завданням для стимулювання розвитку приватного сектора та надання можливості уряду виконувати свої функції у новому ринковому середовищі.

  У ринковій економіці податки мають вплив на багато змінних, враховуючи розподіл доходів (і багатства) та розміщення ресурсів, тому податкова система відіграє важливу роль у стабілізації економіки. "Форми оподаткування та розміри податкового навантаження напряму впливають на обсяги та структуру споживання та заощаджень, обсяги внутрішніх і зовнішніх інвестицій, виробництва та торгівлі і т.п." (Luzik, 1999). У сільському господарстві система оподаткування може визначати кількість і розміри сільськогосподарських підприємств, їхню організаційну структуру, а також обсяги виробництва та використання землі, робочої сили й капіталу. Крім того, система оподаткування сільського господарства впливає на інші сектори економіки та на макроекономічний баланс країни в цілому.

  Процес трансформації в аграрному секторі й економіці загалом є унікальним через те, що на його початковому етапі економічне зростання можна досягти не лише за рахунок залучення відомих чинників, що є визначальними для зростання у довгостроковому періоді, наприклад інвестицій, але і за рахунок виправлення "старих" неефективних чинників у сільському господарстві та створення нових ринкових інституцій. Хоча ці джерела зростання продуктивності через певний час будуть вичерпаними , вони можуть створити солідний потенціал для економічного зростання у коротко і середньостроковій перспективах (Одлінг-Смі та Ван Рооден, 1999). Тому побудова ефективної системи оподаткування сільського господарства, яка б усунула велику кількість "старих" неефективних чинників та зупинила появу "нових", повинно розглядатися як важливий крок на шляху створення конкурентноздатного аграрного сектору, що робитиме значний внесок у загальний економічний розвиток країни.

  На сьогодні сільське господарство України працює у надпривілейованому режимі оподаткування. Податкові канікули завершуються у 2004 році. Оподаткування сільськогосподарських підприємств впливає на рішення щодо того, чи споживати, заощаджувати або інвестувати, а також на вибір типу сільськогосподарського підприємства (наприклад юридичний статус або розмір господарства), що виробляти, коли купувати засоби виробництва або продавати вироблену продукцію. Якщо альтернативна система оподаткування призводить до зменшення викривлень в економіці, при цьому дозволяючи уряду отримувати достатньо доходів в бюджет, економіка вироблятиме більше продукції за наявності тієї ж самої кількості ресурсів. Тому у цій роботі ми розглядаємо систему оподаткування сільського господарства з точок зору її впливу на ефективність аграрного сектору, економіки загалом та справедливого податкового навантаження на сільськогосподарські підприємства. Так як останній аспект тісно пов"язаний з питанням субсидування сільськогосподарських підприємств, ми лише коротко говоритимемо про це, беручи до уваги, що переваги та недоліки підтримки сільського господарства вже обговорювалися не один раз (див., наприклад, фон Крамон-Таубадель та Штріве, 1999; фон Крамон-Таубадель та інші, 2001). Ми також хотіли б наголосити, що ця робота не ставить за мету розробити новий закон для оподаткування сільського господарства України " це більше справа законотворців. Головною метою є проведення економічного аналізу податкової системи сільського господарства України, який міг би допомогти політикам розглядати оподаткування сільського господарства більш багатосторонньо для того, щоб створити стійку довгострокову систему оподаткування галузі .

  Робота побудована наступним чином. В другій частині розглянуто головні принципи оподаткування та визначено ключові аспекти реформування податкової системи у країнах із перехідною економікою. В третій частині представлено вплив різних податків на ефективність сільськогосподарських підприємств та загальноекономічний розвиток. Четверта частина розглядає систему оподаткування сільського господарства в Україні, і в частині п"ять проведено її аналіз. В шостій частині зроблено висновки та надано рекомендації. В Додатках до цієї роботи наведено приклад оподаткування аграрного сектору у США, Європейському Союзі та Росії.

Поділитися:
Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua