Друк

Книги

 • 26.04.2016

  Біла книга: Як реалізувати експортний потенціал України за умов глобалізації

  Представлена Біла книга є документом, що містить експертне бачення проблем, які має вирішити Уряд, стратегічні підходи до їх розв’язання та визначення переліку перспективних питань, на які треба шукати відповіді в майбутньому.

  Майбутня Експортна стратегія суто у функціональному плані повинна стати інструментом реалізації таких завдань:

  1. Зробити сприяння експорту постійною, послідовною та комплексною політикою: мова йде про перехід від окремих дій до розробки та «запуску» повноцінної політики сприяння експорту як безперервного процесу;
  2. Визначити свого роду «регуляторні орієнтири» для бізнесу. Іншими словами мова йде про
  конструктивний вплив на очікування бізнесу щодо змін національної торговельної політики шляхом забезпечення її передбачуваності та прозорості;
  3. Забезпечити узгодження та координацію дій ЦОВВ та інших урядових інституцій, які займаються виробленням торговельної політики (зокрема, у частині експорту), та політикою в суміжних із торгівлею (експортом) сферах;
  4. Забезпечити спадковість та послідовність політики щодо експорту в середньостроковому та
  довгостроковому плані;
  5. Сприяти структурованому діалогу влади та бізнесу з питань розвитку торгівлі в цілому та експорту зокрема;
  6. Визначити систему принципів, на яких повинні будуватись відповідні Урядові рішення та оцінюватись урядова політика щодо експорту;
  7. Визначити національні пріоритети у сфері сприяння експорту з тим, щоб ефективно використати кошти міжнародної технічної допомоги у сфері розвитку експорту України.

  Послідовна реалізація Експортної стратегії забезпечить створення необхідних умов для:
  • Оптимізації інтеграції України в міжнародні потоки товарів та послуг (у частині експорту);
  • Більш ефективного використання наявних режимів торговельних стосунків із торговельними
  партнерами;
  • Відкриття ринків для українських експортерів шляхом відповідних домовленостей на регіональному та міжнародному рівнях (у тому числі, через участь у роботі міжнародних організацій);
  • Зменшення негативного впливу регуляторних бар'єрів та спрощення процедур торгівлі всередині країни.

  У кінцевому підсумку метою політики є перетворення експорту на важливий чинник економічного зростання, створення робочих місць та підвищення соціальних стандартів.

  Виклад матеріалу побудовано таким чином.

  У Вступі характеризується мета Білої книги та формулюються основні аргументи на користь розробки спеціальної стратегії сприяння експорту, яка має бути покладена в основу відповідних урядових рішень у цій сфері.

  Розділ 1 містить опис основних рис економіки України. При цьому наголос робиться на оцінці відкритості української економіки, впливі зовнішніх чинників на її структуру та ролі експорту в економічному розвитку.

  Розділ 2 присвячено аналізу сучасних тенденцій міжнародної торгівлі та торговельної політики. Ці тенденції визначають об’єктивні виклики, на які має адекватно відреагувати Україна з тим, щоб ефективно скористатись можливостями глобалізації.

  Розділ 3 містить комплексну характеристику присутності українських виробників товарів та постачальників послуг на світових ринках. При цьому акцент робиться на тому, наскільки динаміка та структура українського експорту відповідають сучасним тенденціям світової торгівлі.

  Розділ 4 містить оцінку та аналіз основних бар’єрів, із якими стикаються українські експортери. Суто у змістовному плані політика сприяння експорту фактично спрямована на усунення або мінімізацію бар’єрів, що ускладнюють вихід на світові ринки українських виробників товарів та постачальників послуг.

  Розділ 5 присвячено особливостям інтернаціоналізації МСП. Фактично мова йде про характеристику експортного потенціалу українських МСП та проблеми його реалізації.

  Розділ 6 присвячено опису чинних режимів доступу українських експортерів до світових ринків. Ці режими визначаються як багатосторонніми міжнародними угодами, так і двосторонніми домовленостями України з іншими країнами та регіональними торговельними об’єднаннями.

  Розділ 7 містить пропозиції щодо змісту, цілей, принципів та механізмів державної політики розвитку експорту.


  Біла книга, яку розробили експерти ІЕД та адвокатського об'єднання "Сергій Козьяков та Партнери", підготовлена на замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі за підтримки Western NIS Enterprise Fund.

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua