Друк

Книги

 • 20.04.2016

  Технічні бар’єри та санітарні та фітосанітарні заходи в міжнародній торгівлі: види, тенденції розвитку, регулювання

  Мета посібника — ознайомити читачів зі поняттям технічних бар’єрів в торгівлі (ТБТ) та санітарних і фітосанітарних заходів (СФЗ) як особливого інструменту регуляторної політики та їх ролі в  іжнародній торгівлі. Посібник має довідковий характер, тобто має допомогти читачу зорієнтуватись в проблематиці ТБТ/СФЗ при виконанні практичних завдань.


  Посібник складається з дванадцяти розділів.
  Розділ 1 окреслює поняття нетарифних обмежень торгівлі, а також містить огляд основних типів обмежень.
  Основним завданням розділу 2 є розкриття поняття технічних бар’єрів у торгівлі. У розділі наведено приклади ТБТ, згруповані відповідно до прийнятої на міжнародному рівні класифікації. Крім цього, висвітлені питання щодо причин існування та обставин виникнення технічних бар’єрів, принципів їхнього регулювання та механізму впливу на економіку, у тому числі, на міжнародну торгівлю.
  Розділ 3 містить огляд основних положень Угоди про технічні бар’єри в торгівлі, у тому числі, її цілей та сфери дії, принципів застосування вимог до товарів у міжнародній торгівлі, а також процедур врегулювання суперечок. Крім цього, висвітлено деякі поточні результати виконання Угоди про ТБТ та зміст Дохійського раунду переговорів СОТ у частині, що стосується технічних бар’єрів.
  У розділі 4 оглянуто способи, які використовуються країнами для зниження технічних бар’єрів у взаємній торгівлі, а також проаналізовано особливості використання різних типів угод. Крім цього, приділено увагу співпраці членів СОТ у рамках головних міжнародних організацій зі стандартизації.
  Розділ 5 розкриває поняття санітарних та фітосанітарних заходів, зокрема пояснює, у чому вони відрізняються від технічних бар’єрів у торгівлі. У розділі наведена міжнародного прийнята класифікація СФЗ, проаналізований механізм їхнього впливу на економіку, а також висвітлені основні принципи регулювання зазначених заходів.
  Розділ 6 містить огляд основних положень Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, у тому числі, її цілей та сфери дії, принципів впровадження заходів, спрямованих на захист життя чи здоров’я людей, тварин чи рослин від ризиків, пов’язаних із продуктами харчування, шкідниками, хворобами рослин та тварин. Крім цього, висвітлено деякі поточні результати виконання Угоди про застосування СФЗ та зміст Дохійського
  раунду переговорів СОТ у частині, що стосується санітарних та фітосанітарних заходів.
  У розділі 7 аналізуються основні види домовленостей щодо зниження бар’єрів для торгівлі, пов’язаних із застосуванням СФЗ. Зокрема, проаналізовано практику використання різних видів міжнародних угод, а також наведено приклади відповідних домовленостей між членами СОТ. Крім цього, у Розділі оглянуті питання співпраці між членами СОТ у міжнародних організаціях, метою яких є розробка міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій у сфері санітарного та фітосанітарного захисту.
  Розділ 8 присвячений огляду застосування принципів належної регуляторної практики у сферах технічного регулювання й санітарного та фітосанітарного захисту. У розділі 9 детальніше розглянуто процедуру надсилання нотифікацій. Зокрема, описано, у яких випадках мають надсилатися нотифікації, якими 12 Розділ 1. Нетарифні інструменти регулювання: загальна характеристика 13 мають бути їхній форма та зміст, а також якими є додаткові зобов’язання членів СОТ, пов’язані з повідомленнями. Крім цього, увагу приділено ролі нотифікацій у зниженні бар’єрів у міжнародній торгівлі. Розділ 10 присвячено внутрішній політиці ЄС у сфері технічного регулювання, стандартизації і санітарного та фітосанітарного захисту. Оглянуто принципи та способи встановлення обов’язкових та необов’язкових вимог до характеристик товарів, а також перевірки товарів на відповідність цим вимогам. Крім того, висвітлені питання зовнішньої політики ЄС щодо ТБТ та СФЗ. У розділі 11 міститься огляд зобов’язань України та ЄС за Угодою про асоціацію, які передбачають наближення українського законодавства до європейського, визнання еквівалентності товарів та заходів, а також створення механізмів обміну інформацією. У розділі 12 міститься огляд методів, які використовуються для економічного аналізу технічних бар’єрів у торгівлі й санітарних та фітосанітарних заходів, що становлять методи дозволяють подолати перелічені вище труднощі. Основну увагу приділено способам аналізу впливу ТБТ і СФЗ на міжнародну торгівлю, але також розглянуто й методи вивчення впливу на інші економічні показники.

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua