Друк

Новини інституту

 • SIGAR: фінансовий нагляд та прозорість у відновленні Афганістану

  11.10.2023

  Автор: Ірина Коссе, ІЕД

  США фінансували відбудову та відновлення Афганістану протягом багатьох років. Після розуміння того, що гроші далеко не завжди витрачають ефективно, було створено SIGAR, або Спеціального генерального інспектора з відбудови Афганістану, який мав стояти на сторожі ефективності та прозорості у відновленні країни.

  SIGAR - незалежне федеральне агентство, створене в 2008 році Конгресом Сполучених Штатів, зосереджене на фінансових аспектах проєктів відбудови, особливо тих, що отримують фінансування від уряду США. Його місія — запобігти марнотратству, забезпечити відповідність цілям USAID та вимогам Конгресу, а також надати недостатньої підзвітності та прозорості.

  Важливо: SIGAR більше зосереджений на фінансових аспектах і не оцінює ширший вплив допомоги на країни-отримувачі.

  Фінансова підзвітність у цьому контексті — ключовий інструмент у раціональному розподілі ресурсів, уникненні марнотратства та забезпеченні сталого розвитку. Це важливий аспект, що дозволяє враховувати потреби та пріоритети країни-реципієнта. Аудити SIGAR - це не лише контроль, а й крок до удосконалення. Ці аудити розкривають недоліки та неефективність, що дозволяє рекомендувати підвищення якості й ефективності відбудови та сприяти взаєморозумінню між співробітниками USAID та іншими зацікавленими сторонами.

  SIGAR - не лише нагляд, але й гарантія того, що проєкти та ініціативи, фінансовані USAID, справді сприяють відбудові та позитивній трансформації громад Афганістану.

  Отже, кілька конкретних випадків, коли SIGAR втрутився, щоб виправити неправильний розподіл коштів.

  -          У 2011 році SIGAR провів аудит проєкту греблі Каджакі в провінції Гільменд, Афганістан. Аудит виявив значні перевитрати коштів та затримки через неправильне управління та проблеми з безпекою. SIGAR змусив переоцінити управління проєктом та розподіл фінансування, що покращило його прогрес.

  -          SIGAR виявив випадки неправильного розподілу та шахрайства при закупівлі палива для Афганської національної армії (ANA). Аудит показав, що пальне перенаправлялося та продавалося на чорному ринку, а не використовувалося за призначенням. SIGAR змусив реформувати процедури закупівель та розподілу.

  -          У 2016 році аудит Проєкту передачі та розподілу електроенергії в Афганістані виявив неправильний розподіл коштів та затримки в реалізації проєкту. Висновки SIGAR спонукали відкоригувати бюджетну та управлінську практику проєкту.

  -          Під час будівництва об'єктів Афганської національної поліції SIGAR виявив, що кошти були незаконно привласнені або неналежним чином розподілені. SIGAR змусив посилити нагляд та підзвітність в процесі будівництва.

  Ці приклади вказують на ключову роль SIGAR у виявленні та усуненні недоліків у розподілі коштів на різні проєкти відбудови Афганістану. Нагляд та втручання SIGAR мали єдину мету — спрямувати ресурси на ті проєкти, які справді сприяють відновленню та розвитку країни.

  Акцент SIGAR був спрямований переважно на фіскальну підзвітність, а не на оцінку реального впливу наданої допомоги на життя та умови афганського народу. Він не занурювався глибоко у вивчення конкретних результатів та покращень, які отримувало афганське суспільство.

  Ця особливість важлива, оскільки SIGAR зосереджувався на фінансових аспектах проєктів, а не на конкретних трансформаційних змінах, що відбуваються в країні-отримувачі. Він, звісно, міг виявляти недоліки та випадки неправильного використання коштів, але не оцінював вплив з точки зору соціально-економічного розвитку, покращення інфраструктури чи підвищення якості життя.

  Словом, SIGAR відігравав ключову роль у захисті фінансових ресурсів та запобіганні їхньому недоцільному використанню. Однак для комплексної оцінки успіхів та впливу зусиль з відбудови Україні треба ширший підхід, який включає оцінку соціально-економічних показників, покращення якості життя та сталості. Це дозволить гарантувати, що допомога справді призведе до позитивних змін для країн, яким вона надається.

  Ось кілька прикладів, які підкреслюють різницю між фінансовим наглядом SIGAR та ширшим впливом допомоги:

  1.        Будівництво школи: Аудит проєкту будівництва школи, проведений SIGAR, може бути зосереджений на тому, чи були ефективно витрачені виділені кошти, чи дотримувалося будівництво бюджетних обмежень і чи прозоро були укладені контракти. Однак цей аудит не буде безпосередньо вимірювати якість освіти, що надається в цих школах, збільшення кількості учнів або покращення освітніх результатів для громади.
  2.        Модернізація закладів охорони здоров'я: Якби SIGAR проводив аудит модернізації закладу охорони здоров'я, він міг би ретельно перевірити фінансову звітність, щоб переконатися, що витрати відповідають встановленим бюджетам. Однак він не буде оцінювати фактичний вплив на громадське здоров'я, такий як зниження рівня смертності, покращення доступу до медичних послуг або підвищення якості медичної допомоги пацієнтам.
  3.        Відновлення доріг: SIGAR перевірятиме, чи ефективно витрачалися кошти, чи відповідало будівництво контрактним домовленостям і чи були перевитрати коштів. Однак він не може безпосередньо оцінити, як покращена транспортна інфраструктура позитивно вплинула на місцеві громади з точки зору економічних можливостей, доступу до ринків або загальної якості життя.
  4.        Антикорупційні програми: Нагляд за антикорупційними програмами з боку SIGAR може бути зосереджений насамперед на фінансових операціях та дотриманні встановлених процедур. Хоча він може виявити випадки фінансових порушень, він не буде безпосередньо вимірювати успіх цих програм у зниженні рівня корупції в державних установах або підвищенні довіри громадськості до системи.
  5.        Ініціативи з розвитку сільського господарства: Якби SIGAR провів аудит ініціативи з розвитку сільського господарства, він міг би оцінити фінансові аспекти, наприклад, як були виділені кошти на розподіл насіння або іригаційні проєкти. Однак він не буде безпосередньо оцінювати підвищення продуктивності сільського господарства, покращення засобів до існування фермерів або зменшення продовольчої безпеки в результаті цих ініціатив.

  Ці приклади ілюструють, як фінансовий нагляд SIGAR в Афганістані зосереджувався на розподілі та витрачанні коштів, забезпеченні підзвітності та запобіганні нецільовому використанню. Однак він безпосередньо не відображав трансформаційні наслідки зусиль з відбудови на місцях. Це підкреслює потребу в додаткових механізмах оцінки, які охоплюють ширшу оцінку фактичного впливу допомоги на країни та громади, яким вона спрямована допомогти.

  Оцінка впливу програм відбудови на країну виявляється надзвичайно важливою з декількох ключових причин. По-перше, вона дозволяє отримати чіткий звіт про результативність та ефективність таких програм, сприяючи таким чином зміцненню довіри між усіма учасниками процесу. Крім того, ця оцінка допомагає правильно спрямовувати ресурси на найбільш вигідні ініціативи та точно визначати стратегії, щоб найкращим чином відповісти на потреби країни-реципієнта. Вона надає конкретні дані щодо поліпшень, які отримують громади завдяки цим зусиллям, таких як покращення інфраструктури та доступ до важливих послуг.

  Потрібен збалансований підхід до впровадження програм відбудови, який би враховував як фінансову прозорість, так і реальні позитивні зміни для приймаючих країн. Це допомогло би забезпечити ефективне використання ресурсів та зміцнити довіру серед всіх заінтересованих сторін. Вона також запобігає можливим випадкам марнотратства та переконує у доброчесності наданої допомоги. Збалансований підхід стимулює участь місцевих громад у прийнятті рішень та сприяє покращенню їхніх прав і можливостей.

  Джерело: https://www.sigar.mil/

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua