Друк

Глава 7 «Транспорт»

Запропоновані зміни:

 • Сторони мають:
 1. Розширювати та зміцнювати співробітництво в галузі транспорту з метою сприяння розвитку стійких транспортних систем.
 2. Сприяти ефективним, безпечним і надійним перевезенням, а також взаємодії і сумісності різних видів транспортних систем.
 3. Докладати зусиль до розширення основних транспортних сполучень між їх територіями.
 • Співпраця між сторонами повинна мати на меті полегшення реструктуризації і модернізації транспортного сектору України і поступового наближення операційних стандартів і політик із стандартами ЄС[1], виключаючи упереджене ставлення до зобов’язань вже прийнятих в рамках відповідних угод вже заключних Сторонами. Імплементація вище перелічених заходів не  повинна принижувати права і зобов’язання Сторін в рамках міжнародних договорів, в яких Сторони є учасниками чи ускладнювати участь Сторін в міжнародних організаціях.
 • Співпраця також повинна бути направлена на вдосконалення руху пасажирів і товарів, зростання транспортних потоків між Україною, ЄС та третіми країнами в регіоні, усунення адміністративних, технічних, транскордонних та інших перешкод, покращення транспортних мереж і модернізація інфраструктури, зокрема по головним напрямкам сполучення між Сторонами, а також дій, спрямованих на полегшення перетину кордонів.
 • Співпраця повинна включати обмін інформацією та спільну діяльність на наступних рівнях:
 1. На регіональному рівні:

-          Прийняття до уваги та інтеграція прогресу досягнутого в рамках різних проектів регіонального транспортного співробітництва, таких як Транспортна Панель Східного Партнерства, Транспортний коридор Європа-Кавказ-Азія (TRACECA), Бакинський процес та інші ініціативи.

 1. На міжнародному рівні:

-          Співпраця на рівні міжнародних транспортних організацій та міжнародних угод і конвенцій ратифікованих Сторонами, а також в рамках різних транспортних агенцій ЄС.

 

 • Співпраця повинна покривати, з поміж інших, наступні сфери:
 1. Розвиток сталої національної транспортної політики із охопленням всіх видів транспорту, особливо в частині гарантування ефективних, безпечних та надійних транспортних систем і інтеграція транспортної політики з іншими областями політики.
 2. Розвиток секторальних стратегій в рамках національної транспортної політики (включаючи юридичні зобов’язання з модернізації технічного обладнання і транспортних парків відповідно до найвищих міжнародних стандартів) в галузях дорожнього, залізничного, внутрішнього водного, авіаційного, морського транспорту, включаючи графіки і ключові етапи імплементації, адміністративну відповідальність, а також фінансові плани.
 3. Розвиток багатофункціональної транспортної мережі, приєднаної до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) та вдосконалення інфраструктурної політики з метою кращої ідентифікації і оцінки інфраструктурних проектів для різних видів транспорту. Розвиток стратегій фінансування із акцентом на підтримці належного стану, пропускній здатності та вирішенні проблеми «вузьких місць» існуючої інфраструктури, а також ініціація та просування участі приватного сектора в транспортних проектах, наведених в Додатку ХХХІІ цієї УА.
 4. Вступ до відповідних міжнародних транспортних організацій та підписання угод, включаючи процедури, що гарантують жорстку імплементацію та ефективне впровадження міжнародних транспортних угод і конвенцій.
 5. Наукове і технічне співробітництво та обмін інформацією з метою розвитку і вдосконалення технологій в транспорті, таких як інтелектуальні транспортні системи.
 6. Просування використання інтелектуальних транспортних систем та інформаційних технологій в управлінні та операційній роботі всіх видів транспорту, а також підтримка взаємної сумісності і співпраці при використанні космічних систем і комерційних розробок для полегшення транспортування.

Оцінка можливих наслідків:

Для бізнесу. Співпраця України з ЄС у секторі транспорту та поступове зближення стандартів транспортних перевезень дозволить усунути ряд чинних бар’єрів для транскордонного руху товарів і пасажирів, що, в свою чергу, може стати вагомим стимулом для зростання обсягів пасажиро- і вантажоперевезень транспортними компаніями та скоротити відповідні видатки для всіх інших компаній. Також, співпраця в рамках спільних проектів із ЄС дозволить залучати додаткові інвестиції із розвитку і модернізації наявної та побудови нової транспортної інфраструктури, та отримати доступ до нових технологій у транспортному секторі, зокрема таких як інтелектуальні транспортні системи, використання інноваційних видів палива тощо.   

Для домогосподарств. Від поглиблення співпраці з ЄС у транспортному секторі Домогосподарства отримають ряд непрямих переваг, таких як більшу зручність, швидкість та комфорт при користуванні послугами транспорту як всередині країни, так і в ЄС, полегшену процедуру перетину кордону є ЄС та вигоди від зростання зайнятості у секторі транспорту.

Для державного сектору. Враховуючи стратегічне значення України як транс’європейського транспортного коридору, ширша співпраця із ЄС дозволить створити сталу, адекватну та прогнозовану державну політику щодо розвитку транспортного сектору, забезпечити кращу координацію між країнами щодо взаємодії і розвитку національних транспортних систем, активізувати наукове і технічне співробітництво, обмін інформацією та технологіями в сфері транспорту, усунути адміністративні, технічні та транскордонні бар’єри для руху товарних та пасажирських потоків та сприяти полегшенню процедурних питань, що стосуються режимів перетину кордону України з країнами-членами ЄС.

 


[1] Перелік відповідних стандартів і графік їх імплементації наведено у Додатку ХХХІ цієї УА.

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua