Друк

Глава 5 «Статистика»

Запропоновані зміни:

 • Сторони будуть розвивати і зміцнювати співробітництво з питань статистики, тим самим роблячи внесок у довгострокову мету надання своєчасних, порівняних на міжнародному рівні та достовірних статистичних даних. Очікується, що стійка, ефективна і професійно незалежна національна статистична система повинна виробляти інформацію, необхідну для громадян, підприємств та осіб, які приймають рішення в Україні і в ЄС, що дозволяє їм приймати обґрунтовані рішення на цій основі.

Національні статистичні системи повинні поважати Фундаментальні принципи офіційної статистики ООН, з урахуванням законодавства ЄС[1], і Кодекс європейської статистичної практики, з метою гармонізації національної статистичної системи з європейськими нормами і стандартами.

 • Співпраця має бути спрямована на:
 1. Подальше зміцнення потенціалу національних статистичних систем із акцентом на сталій правовій основі, політиці надання адекватних даних і метаданих, і зручності для користувачів.
 2. Поступове зближення української статистичної системи із європейською.
 3. Тонке налаштування надання статистичних даних до ЄС, беручи до уваги застосування відповідних міжнародних і європейських методик, в тому числі класифікацій.
 4. Підвищення професійної та управлінської кваліфікації національного статистичного персоналу для сприяння застосуванню статистичних стандартів ЄС і внеску до розвитку української статистичної системи.
 5. Обмін досвідом між Сторонами з розробки статистичних ноу-хау.
 6. Сприяння менеджменту загальної якості всіх статистичного процесів надання і поширення даних.
 • Сторони співпрацюють у рамках Європейської статистичної системи, в якій Євростат є уповноваженим статистичним органом. Сторони мають здійснювати регулярний діалог з вищезазначених питань, по можливості, діяльність, що здійснюється в рамках Європейської статистичної системи має бути відкрита для участі України згідно із звичайними правилами участі для третіх країн. Співробітництво повинно фокусуватись, зокрема, на наступних областях:
 1. Статистиці населення, в тому числі на переписах населення.
 2. Сільськогосподарській статистиці, в тому числі сільськогосподарських переписів та статистиці навколишнього середовища.
 3. Статистиці підприємств, у тому числі реєстрах юридичних осіб і використанні адміністративних джерел для статистичних цілей.
 4. Енергетичній статистиці, в тому числі на енергетичних балансах;.
 5. Національних рахунках.
 6. Статистиці зовнішньої торгівлі.
 7. Регіональній статистиці.
 8. Менеджменті загальною якістю всіх статистичного процесів надання і поширення даних.
 • Сторони, зокрема, повинні обмінюватись інформацією та досвідом, а також розвивати співробітництво, з урахуванням вже накопиченого досвіду, в сфері реформування статистичної системи, що були розпочаті в рамках різних програм допомоги. Зусилля мають бути спрямовані на подальше поступове зближення із законодавством ЄС у галузі статистики на основі національної стратегії розвитку української статистичної системи, з урахуванням розвитку європейської статистичної системи. Акцент у наданні статистичних даних має надаватися подальшому розвитку вибіркових обстежень, у той же час беручи до уваги необхідність зниження навантаження на респондентів. Дані повинні мати відношення до розробки та моніторингу політики в усіх ключових сферах соціально-економічного життя.

Оцінка можливих наслідків:

Для бізнесу. Реформування національної статистичної системи та зближення її із європейською має покращити якість вихідних статистичних даних, на основі яких компанії розробляють довгострокові плани розвитку, в тому числі інвестиційні. Це буде сприяти зниженню рівня невизначеності бізнес-середовища та залученню нових іноземних інвестицій. 

Для домогосподарств. Прийняття статистичних стандартів ЄС може покращити якість надання певних бюджетних соціальних програм, які ґрунтуються на вихідних статистичних даних, наприклад даних про споживчий кошик домогосподарств (структура якого не оновлювалася оновлювалась останні 12 років і не відповідає стандартам ЄС).

Для державного сектору. Співпраця з ЄС у галузі статистики дозволить налагодити ефективний взаємний обмін статистичною інформацію та запровадити європейські стандарти при зборі, обробці та розповсюдженні статистичних даних. Це дозволить створити надійну статистичну основу при розробці державної політики у різних галузях економічного та соціального життя суспільства, та збільшити довіру бізнесу і населення до урядової інформації та рішень в цілому.

 


[1] Законодавство ЄС у сфері статистики викладено у щорічно поновлюваному Резюме статистичних вимог, який викладено у додатку до даної УА.

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua