Друк

Глава 9 «Співробітництво у сфері науки та технології»

Запропоновані зміни:

 • Сторони будуть розвивати і зміцнювати  науково-технологічне співробітництво та проводити регулярний діалог з метою сприяння як безпосередньо розвитку науки, так і зміцнення наукового потенціалу з метою вирішення національних і глобальних проблем.
 • Сторони повинні сприяти прогресу у набутті науково-технічних знань, що відносяться до стійкого економічного розвитку, шляхом зміцнення їх дослідницького і людського потенціалу. Обмін та агрегація наукових знань будуть сприяти конкурентоздатності Сторін, шляхом розширення можливості їх економік генерувати і використовувати знання для комерціалізації нових продуктів і послуг. Врешті-решт, Сторони розвиватимуть свій науковий потенціал для забезпечення своєї глобальної відповідальності і зобов'язань в таких напрямах як питання охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, включаючи зміну клімату та інші глобальні виклики.
 • Співпраця має враховувати поточне формальне співробітництво в рамках Угоди про співпрацю в галузі науки і технологій між Європейським співтовариством і Україною, а також мету України щодо поступового наближення до політики і законодавства ЄС у галузі науки і технологій.
 • Співробітництво між Сторонами повинно бути спрямовано на сприяння участі України у Європейському дослідницькому просторі.
 • Така співпраця має допомогти Україні у підтримці реформ та реорганізації своєї системи управління наукою і науково-дослідними установами (включаючи розвиток своїх можливостей у галузі досліджень і технологічного розвитку), з метою підтримки розвитку конкурентоспроможної економіки і суспільства знань.
 • Співпраця має відбуватися, зокрема, шляхом:
 1. Взаємного обміну інформацією щодо науково-технічної політики
 2. Участі у Рамковій програмі Європейського співтовариства в галузі досліджень і технологічного розвитку.
 3. Спільної реалізації наукових програм і науково-дослідної діяльності.
 4. Здійснення спільних наукових досліджень і розробок, спрямованих на заохочення науково-технічного прогресу, та обміну технологіями і ноу-хау.
 5. Навчання в рамках програм обміну для вчених і фахівців.
 6. Організації спільних заходів/подій у сфері наукового і технологічного розвитку.
 7. Здійснення заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для досліджень і впровадження нових технологій, і належного захисту прав інтелектуальної власності стосовно результатів досліджень.
 8. Зміцнення співробітництва на регіональному та міжнародному рівні, зокрема в контексті Чорного моря, і в рамках багатосторонніх організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй, Наукової і культурної організації (ЮНЕСКО), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Групи 8 (G8), а також у контексті багатосторонніх угод, таких як Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату (РКЗК ООН) від 1992 року.
 9. Обміну досвідом у сфері управління дослідженнями і науковими установами з метою розвитку, і вдосконалення можливостей проведення та участі у наукових дослідженнях.

Оцінка можливих наслідків:

Для бізнесу. Розширення співпраці з ЄС в рамках модернізації вітчизняної системи науки та наближення її до стандартів ЄС, з точки зору національних компаній, має забезпечити сприятливі умови для комерціалізації прикладних наукових досліджень на основі відповідної моделі ЄС і, таким чином, створити важливу передумову для посилення конкурентоспроможності національних компаній на світовому ринку, та навіть створення нових, технологічних галузей економіки в країні.

Для домогосподарств. З однієї сторони, модернізація національної системи наукових досліджень на основі стандартів ЄС дозволить покращити якість підготовки науковців та спеціалістів та розширення можливостей для реалізації проектів спільної співпраці з європейськими країнами, що дозволить підвищити рівень кваліфікації, знань та досвіду вітчизняних науковців. З іншої сторони, збільшення уваги системи науки до питань охорони здоров’я, зміну клімату та безпечності навколишнього середовища (як це відбувається сьогодні в ЄС) дозволить збільшити кількість прикладних наукових досліджень в цих сферах та підвищити загальний рівень безпеки навколишнього середовища для домогосподарств у довгостроковій перспективі.

Для державного сектору. З точки зору державного сектору, поглиблення співпраці з ЄС у науковій сфері має дати ряд позитивних ефектів з точки зору забезпечення реформування національної системи науки, що на сьогодні вже не відповідає сучасним вимогам. Така співпраця має дати поштовх до створення адекватної державної політики в Україні у сфері науки та прикладних наукових досліджень шляхом обміну досвідом із країнами-членами ЄС, запровадження нових моделей роботи і співпраці наукових установ із сектором освіти та бізнесом, та через участь у спільних панєвропейських проектах з підтримки наукових досліджень і технологічного розвитку.

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua