Друк

Глава 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей»

Запропоновані зміни:

 • Сторони посилюватимуть діалог та співробітництво з просування ініціатив, що стосуються гідних умов праці, політики в галузі зайнятості, охорони здоров'я та безпеки на робочому місці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального включення, гендерної рівності та боротьби з дискримінацією, а також забезпечити поступове наближення національного законодавства в цій сфері до законодавства і практик ЄС, наведених у Додатку XXXIX цієї УА.
 • Співпраця має переслідувати наступні цілі:
 1. Підвищення якості життя людини.
 2. Вирішення загальновідомих проблем, таких як глобалізація та демографічні зміни.
 3. Створення більшої кількості якісних робочих місць з гідними умовами праці.
 4. Сприяння соціальній справедливості та правосуддю в ході реформування ринків праці.
 5. Сприяння створенню умов на ринках праці, що поєднують гнучкість і безпеку.
 6. Заохочення активних заходів на ринку праці та підвищення ефективності послуг з працевлаштування відповідно до потреб ринку праці.
 7. Сприяння більшого включення ринків праці, які об'єднують знедолених людей.
 8. Зменшення тіньової економіки шляхом легалізації незадекларованої роботи.
 9. Підвищення рівня захисту здоров'я та безпеки на робочому місці, включаючи освіту і навчання з питань охорони здоров'я та безпеки, розвиток профілактичних заходів, запобігання великих аварій, управління використанням токсичних хімічних речовин, а також обмін досвідом та результатами досліджень у цій галузі.
 10. Підвищення рівня соціального захисту та модернізація системи соціального захисту, з точки зору якості, доступності та фінансової стійкості.
 11. Скорочення масштабів бідності і зміцнення соціальної згуртованості.
 12. Забезпечення рівності статей і рівних можливостей для жінок і чоловіків на ринку праці, в освіті, навчанні, економіці і суспільстві, та прийнятті рішень.
 13. Боротьба із дискримінацією на всіх рівнях.
 14. Вдосконалення можливостей соціального партнерства і просування соціального діалогу.

Сторони заохочуватимуть участь усіх відповідних зацікавлених сторін, зокрема, соціальних партнерів, а також організацій громадянського суспільства, у реформі відповідної політики в Україні і у співробітництві між Сторонами в рамках цієї Угоди.

Сторони сприяють розвитку корпоративної соціальної відповідальності та підзвітності, і заохочують розвиток відповідальної ділової практики, зокрема такої, яка підтримується в рамках Глобального договору ООН від 2000 року, Міжнародною організацією праці (МОП), Тристоронньою декларацією принципів, що стосуються багатонаціональних корпорацій і соціальної політики від 1977 року з поправками, внесеними в 2006 році, і Принципів ОЕСР для багатонаціональних підприємств від 1976 року з поправками, внесеними в 2000 році.

Сторони націлені на розширення співробітництва з питань зайнятості та питань соціальної політики в усіх відповідних регіональних, багатосторонніх та міжнародних форумах і організаціях.

Оцінка можливих наслідків:

Для бізнесу. Для компаній, що працюють на українському ринку, імплементація вищезазначених цілей і завдань до національної соціальної політики буде означати запровадження ряду нових стандартів на ринку праці, що загалом посилюють відповідальність роботодавців щодо захисту ряду прав найманих робітників та фінансування відповідних додаткових витрат. Водночас, дотримання цих стандартів та впровадження сучасних моделей корпоративної соціальної відповідальності (який вже розпочався в ряді великих компаній) дозволить підвищити імідж вітчизняних компаній на міжнародному ринку та полегшити просування їх продукції на ринок, зокрема, ЄС.

Для домогосподарств. Домогосподарства можуть отримати набагато вищий рівень соціального захисту як наслідок імплементації цілого ряду законодавчих норм ЄС до національного законодавства. В цілому, це буде сприяти кращому захисту прав найманих працівників, кращому соціальному включенню населення до складу економічно активного населення та зниження соціальної напруги в суспільстві.

Для державного сектору. З однієї сторони, імплементація вищенаведених завдань буде вимагати від держави комплексного реформування системи соціального захисту та додаткових фінансових витрат. З іншої сторони, оптимізація системи соціального захисту та політики держави на ринку праці буде сприяти більшій ефективності витрачання бюджетних коштів та кращій ефективності з точки зору надання відповідних послуг кінцевому споживачеві.

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua