Друк

Глава 13 «Торгівля та сталий розвиток»

Ключові положення:

  • Сторони підтвердили прихильність досягненню мети сталого розвитку і визнали необхідність враховувати економічні, соціальні та екологічні інтереси не лише населення, але й майбутніх поколінь.
  • Хоча кожна Сторона зберігає право на власні рівні національної охорони довкілля і праці згідно з міжнародно-визнаними принципами і угодами, Сторони гарантують забезпечення високих рівнів охорони довкілля і праці. Україна зобов’язалась наближувати свої законодавство та адміністративну практику до відповідного законодавства і практик ЄС.
  • Сторони ще раз підтвердили забезпечення дотримання основних міжнародних стандартів праці, а саме:

(1)   Свободу об’єднань та ефективне визнання права на колективні збори;

(2)   Усунення всіх форм примусової чи обов’язкової праці;

(3)   Фактичне викоренення дитячої праці;

(4)   Усунення дискримінації стосовно зайнятості і професії.

  • Сторони наголосили, що трудові стандарти не повинні використовуватись для протекціоністських цілей в торгівлі.
  • Сторони гарантували, що їх екологічна політки ґрунтуватиметься на принципах, що зобов’язують застосування превентивних заходів, відшкодовування в пріоритетному порядку шкоди, заподіяної навколишньому середовищу, сплаті штрафів забруднювачами.
  • УА передбачає сприяння та заохочення торгівлі та прямих іноземних інвестицій в екологічно чисті товари, послуги і технології, сприяння використанню відновлюваної енергії та енергозберігаючих продуктів, екологічного маркування товарів тощо.
  • Особливу увагу приділено сприянню торгівлю легальною та сталою лісогосподарською продукцією, а також управлінню рибними запасами на основі засад сталого розвитку.
  • Сторони зобов’язались не послаблювати / не знижувати існуючий рівень охорони навколишнього природного середовища та праці з метою покращення торгівлі або інвестицій.
  • Для забезпечення моніторингу впровадження і дотримання заходів, охоплених цією Главою, Сторони домовились про створення окремого інституційного механізму, який передбачає скликання Дорадчої групи з питань сталого розвитку, що складається з незалежних представницьких громадських організацій, створення Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку, а також процедури вирішення питань.

Оцінка можливих наслідків:

Для бізнесу. Підтвердження гарантій дотримання високих екологічних стандартів та забезпечення дотримання принципів застосування превентивних заходів та відшкодування заподіяної навколишньому природному середовищу шкоди може мати короткотермінові негативні наслідки для екологічно шкідливих виробництв, бо передбачені в Угоді інституційні механізми моніторингу за дотриманням екологічних стандартів підвищать тиск на ці підприємства дотримуватись відповідних екологічних стандартів. Відповідно, зростуть видатки підприємств на дотримання таких стандартів. Це стосуватиметься в першу чергу видобувної галузі, промисловості, що займається виробництвом і розподіленням електроенергії, газу та води, хімічної промисловості, металургійного виробництва.

Водночас, виконання УА сприятиме розвиткові бізнесу, пов’язаного з відновлюваними джерелами енергії, виготовленням екологічно чистий товарів тощо. Зокрема, можуть виграти органічне сільське господарство, біоенергетика та інші види енергетики, що займаються відновлюваними джерелами енергії, виробництво «екологічно-дружної» побутової хімії тощо.

Сприяння використанню енергозберігаючих технологій матиме позитивний вплив на структуру української економіки у довгостроковій перспективі.

Україна в цілому дотримується міжнародно-визнаних стандартів праці, тому додаткові гарантії їх дотримання не мають призвести до суттєвого зростання видатків українських підприємств.

Для домогосподарств. Гарантії дотримання високих стандартів охорони навколишнього природного середовища та стандартів праці має позитивно позначитись на населенні, бо це сприятиме здоров’ю та довголіттю людей. Також сприяння використанню екологічного маркування товарів зумовить кращу поінформованість споживачів.

Використання вищих екологічних стандартів означатиме збільшення видатків підприємств на дотримання цих стандартів, що може негативно вплинути як на зайнятість, так і на рівень доходів населення.  Ринок праці, ймовірно, потребуватиме нових фахівців, які зможуть забезпечити розробку і дотримання вищих екологічних стандартів у всіх сферах життя суспільства.

Угода передбачає інституційні механізми контролю громадянського суспільства за дотриманням принципів сталого розвитку в екологічній, економічній та соціальній політиці держави. Це може посилити вплив відповідних громадських організацій та краще представництво інтересів населення та майбутніх поколінь у виробленні державної політики.

Для державного сектору. Забезпечення високих екологічних стандартів та дотримання міжнародно-визнаних стандартів праці визначає необхідність подальшої модернізації та підвищення ефективності відповідних державних структур. Особливо важливим буде моніторинг за дотриманням вже існуючих стандартів, а також поступова гармонізація з відповідними нормами і практиками ЄС.

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua