Друк

Загальні принципи та довгострокові результати

Запропоновані зміни:

  • Державні закупівлі, що підпадають під УА, після закінчення перехідного періоду(не довше 8 років) будуть проводитись відповідно до норм, встановлених основними директивами ЄС в сфері державних закупівель (2004/18/ЄС, 2004/17/ЄС, 89/665/ЄЕС, 92/13/ЄЕС). Державні закупівлі, що підпадають під УА, - це закупівлі товарів, послуг та робіт центральними та місцевими органами влади, іншими суб’єктами публічного права, компаніями, що надають комунальні послуги, на неконкурентній основі,  що перевищують мінімальні розміри, встановлені законодавством ЄС (0,13-0,4 млн євро для товарів та послуг залежно від замовника та 5 млн євро для робіт)
  • Після закінчення перехідного періоду Україна та ЄС взаємно отримають доступ до ринків державних закупівель в повному обсязі
  • На протязі шести місяців Україна зобов’язується застосувати основні принципи законодавства ЄС в сфері державних закупівель, передбачені в ст. 151 УА та розробити «Дорожню карту» адаптації українського законодавства до норм ЄС. Подальша адаптація українського законодавства та лібералізація доступу до ринку ЄС. В свою     
  • Адаптація відбуватиметься пофазово і при оцінці успішності адаптації будуть враховуватись не лише базові директиви, але й роз’яснення Єврокомісії та рішення Суду ЄС. Завершення кожної фази відбувається після прийняття законодавства і успішного практичного застосування нових правил,  і передбачає відкриття нових сегментів ринку державних закупівель.
  • Також передбачається посилення функцій органів відповідальних за регулювання та нагляд за державними закупівлями (Міністерства економіки) та органу перегляду рішень за державними закупівлями (АМКУ)
  • ЄС зобов’язується надавати Україні широку технічну підтримку для адаптації української системи державних закупівель

Оцінка можливих наслідків :

Для бізнесу.У разі успішної адаптації українського законодавства, українські компанії отримають ширший доступ до державних закупівель в Україні та ЄС, а особливо якщо ЄС ретельно контролюватиме  практичну адаптацію українського законодавства. Ринок державних закупівель ЄС (що проводяться відповідно до норм ЄС) становить десь 0,5 трлн євро, а договори про державні закупівлі укладені в Україні в 2012 році становили 0,46 трлн грн. Зараз доступ українських компаній навіть до українського ринку обмежений через збільшення винятків з вимоги проводити державні закупівлі, різке зростання процедур закупівлі з обмеженою участю, обмежувальні технічні умови, вибіркові перевірки дотримання формальних вимог до учасників тендеру, порушення вимог про конфіденційність заявок учасників. Адаптація до норм ЄС, а особливо їх практичне застосування, усуне прийнамні частину цих перепон.

Водночас Україна зобов’язується не змінювати існуючу норму, що забороняє дискримінацію між резидентами та нерезидентами (прийнамні для нерезидентів з ЄС) для доступу до державних закупівель. Також директиви ЄС містять практичні норми, що сприяють доступу нерезидентів до українського ринку, такі як заборона вимог про наявність працівників або виробничих потужностей в Україні. Зростання прозорості ринку також може збільшити зацікавленість іноземних компаній. Тому українські компанії стикнуться з підвищеною конкуренцією. Але збільшення обсягу ринку більш, ніж компенсує втрати для всіх добросовісних учасників державних закупівель.

Також українські компанії можуть отримати доступ до ринку державних закупівель ЄС до закінчення перехідного періоду, якщо Україна приєднається до багатосторонньої угоди про державні закупівлі (УДЗ) СОТ. Оскільки Україна вже зобов’язалась виконувати практично всі умови УДЗ, коли уклала угоду про вільну торгівлю з ЄАВТ, то приєднання може бути порівняно простим. УА також не регулює державні закупівлі для угод на суму від 100 тис. грн. до 1,4 млнгрн для товарів та окремих послуг і від 5 до 53 млн грн. для робіт. Тому є ризик, що значна частина державних закупівель залишиться поза межами УА.

Для домогосподарств.Домогосподарства не отримають безпосередніх переваг від вдосконалення державних закупівель, але виграють від ефективнішого витрачання державних коштів. Можливі непрямі переваги – це зменшення податкового навантаження , або більші видатки на соціальні програми. Працівники компаній, що зможуть вийти на ринок державних закупівель ЄС та/або України також можуть отримати економічні переваги.

Для державного сектору.Чергова реформа системи державних закупівель потребуватиме значних ресурсів. Завдання перед державними установами включають приведення нормативної бази до відповідних норм, напрацювання інституційної спроможності міністерством економіки, АМКУ та розпорядниками бюджетних коштів, зусилля по зменшенню корупційної складової державних закупівель. Проте впровадження директив ЄС не передбачає збільшення адміністративно-бюрократичного навантаження на більшість замовників державних закупівель. Водночас перелік винятків із загального порядку закупівель (як повних так і часткових) буде відчутно зменшено.

Модель співпраці з ЄС в даному секторі обмежує гнучкість державної політики в сфері державних закупівель до рівня аналогічного країні-члена ЄС без відповідних можливостей впливати на вироблення спільної позиції. Водночас Україна мала можливість отримати ширший доступ до ринків державних закупівель багатьох країн  в т. ч. ЄС, зберігаючи більшу автономність державної політики в рамках відповідної угоди СОТ. Втім попередній досвід законотворчості в сфері державних закупівель свідчить, що більша гнучкість в цій сфері скоріше сприяє ускладненню норм законодавства і формуванню винятків на користь спеціальних інтересів.

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua