Друк

Глава 15 «Механізм посередництва»

Ключові положення:

  • Запит інформації. Ініціації процедури посередництва може передувати інформаційний запит однієї Сторони у іншої Сторони стосовно заходу, що негативно впливає на торгівлю або інвестування між Сторонами. Сторона, до якої подано такий запит, протягом 20 днів надає відповідь, що містить її коментарі стосовно інформації, яка міститься у запиті.[1]
  • Ініціювання процедури. Ініціювання процедури посередництва після направлення деталізованого запиту однією із Сторін іншій Стороні у письмовій форм, який має визначати (1) конкретний захід, що має бути розглянутий, (2) оцінку можливих негативних наслідків для інвестування чи торгівлі між Сторонами та як ці наслідки пов’язані із заходом. Сторона, якій адресовано такий запит, має розглянути його позитивно або відхилити (письмово) упродовж 10 днів з дня його отримання.
  • Вибір посередника. Після ініціації процедури посередництва Сторони повинні узгодити кандидатуру посередника не пізніше, ніж за 15 днів з дня отримання відповіді на запит. Якщо в межах відпущеного часу Сторони не можуть дійти згоди щодо кандидатури посередника, останній може бути обраний Комітетом з питань торгівлі за запитом будь-якої Сторони, шляхом жеребкування зі списку кандидатів, передбаченого процедурою вирішення спорів.[2] В результаті, посередник має бути обраний Головою комітету (або уповноваженою особою) протягом п’яти робочих днів з дня подачі запиту. Сторони також можуть домовитися про те, що посередник може бути громадянином однієї зі Сторін.
  • Процедура посередництва: правила ініціації, розгляду справи та її припинення. Впродовж 10 днів з дати призначення посередника Сторона-ініціатор передає посереднику та іншій Стороні деталізований опис проблеми у письмовій формі (щодо його змісту див. вище). Протягом 20 днів з дати подання цього опису кожна Сторона може додати до нього свої зауваження, коментарі чи будь-яку іншу інформацію, яку вона вважає доцільною. В свою чергу, посередник може здійснювати інші заходи, спрямовані на внесення ясності до зазначеного заходу та його можливого впливу на торгівлю, зокрема організовувати зустрічі між Сторонами, звертатися за допомогою або консультуватися з відповідними експертами та заінтересованими особами та надавати будь-яку додаткову допомогу (проте така діяльність має бути попередньо узгоджена із Сторонами).
  • В результаті, посередник може запропонувати пораду та представити рішення для розгляду Сторонами, які можуть прийняти або відхилити запропоноване рішення або можуть домовитися про інше рішення.[3] Сторони повинні намагатися досягти взаємопогоджуваного врегулювання протягом 60 днів з дати призначення посередника. До дати досягнення остаточного рішення, сторони можуть розглянути можливі проміжні рішення, особливо якщо захід стосується швидкопсувних товарів. Процедура ухвалення остаточного рішення проводиться на території Сторони, якій було адресовано запит, або за спільною згодою у будь-якому іншому місці або будь-яким іншим способом. Рішення може бути ухвалено шляхом прийняття рішення Комітетом з питань торгівлі, за умови, що Сторони можуть погодити це рішення після завершення власних внутрішніх процедур. Взаємопогоджувані врегулювання повинні бути загальнодоступними (за виключенням інформації, що буде визнана конфіденційною).
  • Процедура посередництва припиняється одним із наступних способів:

(1)   Після прийняття взаємоузгодженого рішення із врегулювання спірного питання (з дати його прийняття).

(2)   Після складання письмової заяви посередника (після відповідних консультацій із Сторонами), що його подальші зусилля у посередництві не дадуть жодних результатів.

(3)   Після складання відповідної письмової заяви Сторони після вивчення всіх взаємоузгоджених регулювань та рекомендацій посередника.

(4)   На будь-якому етапі процедури за взаємною згодою Сторін.

  • Імплементація взаємопогоджуваного врегулювання. У випадку взаємного погодження рішення кожна із Сторін повинна вжити заходів, необхідних для його імплементації в погоджених часових рамках. При цьому, імплементуюча Сторона повинна інформувати іншу Сторону в письмовій формі про будь-які заходи, вжиті для реалізації такого рішення. Також посередник (на вимогу Сторін) може надавати Сторонам проект звіту про фактичний стан справ, що містить короткий опис власне заходу, процедур, що застосовуються та досягнутого взаємопогоджуваного регулювання (включаючи опис проміжних рішень). Сторони мають 15 днів для надання коментарів до проекту цього звіту, після чого посередник протягом наступних 15 днів подає остаточний звіт.

Оцінка можливих наслідків:

Для бізнесу (компаній). Встановлення детального, чітко прописаного механізму посередництва вітчизняним компаніям отримати ефективний інструмент для вирішення спірних ситуацій із компаніями-контрагентами з країн-членів ЄС.

Для державного сектору. По аналогії із приватними компаніями державний сектор має отримати у розпорядження ефективний інструмент для вирішення спорів між державою Україна та країнами-членами ЄС, що виникають на найвищому рівні. Зокрема, існування цього механізму дозволить встановити чітку та зрозумілу процедуру посередництва, що стосуються встановлення різних торгівельних режимів, зокрема в рамках СОТ, щодо яких існують у Сторін можуть виникати протиріччя (наприклад, щодо нещодавнього підвищення Україною ввізних мит на імпортні автомобілі).


[1] Якщо така відповідь неможлива впродовж вказаного строку, Сторона, що відповідає, повинна повідомити запитуючу Сторону про причини затримки, а також встановити найкоротший термін, протягом якого вона може надати таку відповідь.

[2] Якщо такий список не складено на момент подачі запиту, посередник обирається шляхом жеребкування з числа осіб, яких було офіційно запропоновано однією чи обома Сторонами.

[3] Тим не менш, посередник не повинен давати поради або коментарі щодо відповідності зазначеного заходу положенням цієї Угоді.

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua