Друк

Регулювання ринку транспортних послуг

Запропоновані зміни:

А. Міжнародні морські транспортні послуги

  • Дана УА охоплює міжнародні морські транспортні послуги, що здійснюються між портами України та країн-членів ЄС, та між портами країн-членів ЄС, а також між портами України, країн-членів ЄС та третіми країнами, включаючи перевезення обладнання, фідерні перевезення[1], а також рух суден у внутрішніх морських водах Сторони. Внутрішні морські перевезення не є об’єктом регулювання цієї УА.
  • Кожна Сторона повинна гарантувати морським суднам, що ходять під прапором іншої Сторони та/або знаходяться під управлінням постачальника послуг з іншої Сторони, режим регулювання, що є не менш сприятливим, ніж той, що застосовується до власних суден/компаній, або до суден/компаній третіх країн. Такий режим має, в тому числі, гарантувати вільний доступ до портів, використання портової інфраструктури та послуг портів, допоміжних морських послуг[2], що вимагають сплати відповідних платежів і зборів, а також використання причалів та інфраструктури для завантаження/розвантаження суден.
  • Сторони повинні також гарантувати необмежений доступ для постачальників міжнародних морських транспортних послуг необмежений доступ до міжнародних морських ринків та торгівлі, на комерційній і недискримінаційній основі, в тому числі через скасування існуючих механізмів розподілу вантажів та інших адміністративних, технічних та інших бар’єрів.
  • Сторони повинні дозволити створення юридичних осіб іншої Сторони у сфері постачання міжнародних морських транспортних послуг, створити їм умови для ведення бізнесу не менш сприятливі, ніж для власних компаній чи компаній із третіх країн, та дозволити (в рамках існуючого законодавства) здійснювати наступні головні види діяльності:

1)      Публікація інформації, маркетинг та продаж морського транспорту та пов’язаних з цим послуг різними способами.

2)      Надання бізнес-інформації будь-яким способом, в томі числі через використання комп’ютеризованих інформаційних мереж і електронних мереж обміну даними.

3)      Підготовка документації, що стосується транспортних, митних та інших документів, що стосуються походження і характеру товару, що перевозиться.

4)      Організація замовлення суден та отримання вантажів від власного імені або від імені інших постачальників послуг.

5)      Здійснення бізнес-контактів з будь-якими місцевими агентствами з перевезень вантажів, включаючи участь в акціонерному капіталі і призначення персоналу.

6)      Придбання і використання, за свій рахунок чи від імені своїх клієнтів, транспортних послуг всіх видів, включаючи внутрішні водні перевезення, автомобільні та залізничні перевезення, та допоміжні транспортні послуги.

7)      Володіння обладнанням, необхідним для ведення господарської діяльності.

  • Кожна із Сторін має зробити доступними для постачальників міжнародних морських транспортних послуг з іншої Сторони, на розумних та недискримінаційних умовах, наступні портові послуги: лоцманські, послуги з буксирування, закупівля провізії, заправка суден паливом та водою, послуги з прибирання сміття та знищення баластних відходів, послуги капітана порту, допомога у навігації, берегові операційні послуги, включаючи послуги зв’язку, забезпечення водою та електроенергією, проведення термінових ремонтів, якірні та причальні послуги.
  • Положення даної УА не повинні перешкоджати застосуванню положень інших морських угод, заключних між Україною та ЄС, що виходять за рамки цієї УА. Якщо положення цієї УА є менш сприятливими, ніж положення існуючих договорів, то застосовуватися повинні останні. Якщо ж положення таких угод є несумісними із відповідними положеннями цієї УА, або ж є ідентичними, то застосовуватися мають положення цієї УА.  

Б. Автомобільні, залізничні та внутрішні водні перевезення

  • З метою скоординованого розвитку та поступової лібералізації транспортного сектору, питання взаємного доступу до ринків автомобільних, залізничних та внутрішніх водних перевезень мають вирішуватись шляхом підписання окремих угод. До моменту підписання таких угод Сторони не повинні створювати більші обмеження щодо доступу дот таких ринків, ніж ті, які існують на день вступу в дію цієї УА, а також визначені у вже підписаних окремих угодах.
  • Питання доступу на ринок авіаційних перевезень мають вирішуватися Угодою про Спільний авіаційний простір. До підписання цієї угоди, Сторони не повинні здійснювати будь-яких заходів, що є більш обмежуючими чи дискримінаційними у порівнянні із ситуацією, що існує до підписання цієї УА.
  • Україна зобов’язується розпочати поступове зближення національного законодавства в цій сфері, включаючи гармонізацію адміністративних, технічних та інших правил, до норм відповідного регулювання ЄС (наведені в Додатку XVII цієї УА), починаючи з дати підписання цієї УА.

Оцінка можливих наслідків:

Для бізнесу (компаній). Поступова лібералізація ринків міжнародних морських транспортних перевезень, а також автомобільних, залізничних та внутрішніх водних перевезень, дозволить створити умови для зростання рівня конкуренції на цих ринках та, в цілому, до підвищення якості надання таких перевезень та зростання інвестицій у розвиток відповідної інфраструктури (зокрема, портів, доріг, залізниці тощо). Особливо важливим це є для України як до досить крупного транспортного коридору, що з’єднує ЄС та Азію.

Для домогосподарств. Домогосподарства зможуть отримати транспортні послуги кращої якості як наслідок зростання конкуренції в секторі.

Для державного сектору.  Застосування однакових підходів до регулювання діяльності компаній, що надають ці послуги, дозволить унеможливити встановлення штучних бар’єрів та/або монополій з боку державного сектору. Водночас, це буде вимагати від держави внесення відповідних змін до законодавства та реформування регуляторної системи.

 


[1] Термін «фідерні перевезення» означає попереднє та подальше транспортування міжнародних вантажів, зокрема контейнерних, морськими шляхами між портами, розташованими на території Сторони.

[2] Такі послуги включають послуги з обробки вантажів, складські послуги зі зберігання вантажів, послуги з митного оформлення, використання контейнерних станцій та депо, послуги морських агентств, морські транспортно-експедиторські послуги, оренда суден з екіпажем, послуги з технічного обслуговування і ремонту суден, послуги з буксировки суден, а також інші допоміжні послуги.

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua